Kiinteistösi arvo ammattilaisen arvioimana.

Kiinteistöarviointi

Erikoisalana toimitilojen arvioinnit

Jyväskylän AG-Kiinteistöt Oy tarjoaa asiantuntevaa palvelua kaikissa kiinteistöarviointiin liittyvissä asioissa. Toimistomme sijaitsee Jyväskylässä, mistä harjoitamme arviointia koko Suomen alueella. Pääpaino on kuitenkin Keski-Suomessa. Ota yhteyttä ja kerro, miten voimme palvella!

Yrittäjä Kari Mustosella on työkokemusta kiinteistöarvioinnista jo neljältä vuosikymmeneltä. Hän on yksi harvoista alueen auktorisoiduista kiinteistöarvioitsijoista AKA yleisauktorisoitu. AKA-kokeen hän suoritti vuonna 2002. Lisäksi soveltuva koulutus (RI) ja erilaiset arviointikoulutukset ovat edellytyksenä AKA-pätevyydelle. Suomessa on alle 300 henkilöä, joille on myönnetty AKA-pätevyys. AKA-järjestelmää valvoo ja ylläpitää Keskuskauppakamari.

Mitä kiinteistöarviointi on ja miksi tulisi käyttää AKA-arvioijaa?

Kiinteistöarvioinnissa asiantuntija antaa perustellun näkemyksensä kiinteistön tai kiinteistöön kohdistuvan oikeuden arvosta sekä kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiön osakkeen arvosta.
Suomessa ei pääsääntöisesti lainsäädännön puolesta edellytetä, että arvioitsijan olisi oltava auktorisoitu. Kiinteistörahastolaissa, arvopaperimarkkinalaissa, sijoitusrahastolaissa ja kiinnitysluottopankkitoiminnasta annetussa laissa on mainittu ne tilanteet, jolloin on käytettävä nimenomaan KHK-arvioitsijaa, jonka käytännössä on oltava myös AKA (Y). Jos haluat varmistaa, että saat laadukkaan ja ammattimaisen arviolausunnon, niin huomioi seuraavat asiat:

  • AKA-arvioija noudattaa Keskuskauppakamarin kiinteistöarviointilautakunnan sääntöjä ja sen antamia ohjeita ja määräyksiä
  • Hän noudattaa hyvää kiinteistöarviointitapaa ja kansainvälistä arviointistandardia
  • Hän kouluttautuu jatkuvasti
  • Hänen toimintaansa valvotaan

Puolueetonta kiinteistöarviointia

AKA-arvioijan näkemystä tarvitaan määritettäessä puolueettomasti kiinteistön arvoa esimerkiksi vaativimpien kiinteistökauppojen yhteydessä. Usein arvioita tarvitaan myös vakuustarkasteluja varten, tilinpäätöksiin, osituksiin ja perinnönjakoon sekä riitatilanteisiin. Julkishallinto käyttää usein kiinteistöarvioita ennen kaupasta päättämistä välttääkseen EU-lainsäädännössä määritellyt kielletyt yritystuet. Julkisesti noteeratuilta yhtiöiltä edellytetään, että niiden kiinteistöomaisuutta arvioidaan jatkuvasti.

Arviokirja tai arviolausunto

Työn tuloksena syntyvää arviolausuntoa esitetään kiinteistöarvion tilaajalle ja muille mahdollisille arvion käyttäjille. Siinä tulee kertoa kiinteistöarvioinnin todellisen ymmärtämisen kannalta tarpeelliset tiedot. Yleensä määritettäväksi pyydetään markkina-arvo. Lausunnon luotettavuuden ja vertailukelpoisuuden takia siitä tulee ilmetä tehtävän määrittely, tarkoitus ja käyttötarkoitus. Lisäksi AKA-arviolausunnossa tulee ilmoittaa kaikki oletukset, erityisoletukset, olennaiset epävarmuudet sekä rajoittavat ehdot ja olosuhteet, joilla on suora vaikutus kiinteistöarviointiin.

Kari Mustonen

Kari Mustonen valmistui rakennusinsinööriksi vuonna 1987 ja suoritti LKV tutkinnon vuonna 1990. Hän on toiminut kiinteistöalalla yli kolmekymmentä vuotta. Hänellä on kokemusta niin toimitilojen kuin asuntojenkin välityksestä. Hän on erikoistunut erityisesti toimitilojen välitykseen ja arviointiin sekä erilaisiin kiinteistökehityksen hankkeisiin. Hän on suorittanut yleisauktorisoidun arviomiehen AKA (Y) kokeen hyväksytysti vuonna 2002. Lisäksi hän on Keskuskauppakamarin hyväksymä kiinteistönarvioitsija KHK.

Paikallinen asiantuntija palveluksessasi

Jätä toimitilojen kiinteistönvälitys, arviointi ja sijoitus- sekä kehitystehtävät huoletta meille. Palvelumme on aina asiantuntevaa ja asiakaslähtöistä. Teemme laajaa yhteistyötä Jyvässeudun ammattimaisten kiinteistönomistajien kanssa. Mikäli haluat verkostomme käyttöösi, ole yhteydessä. Yhdessä voimme etsiä ratkaisun toimitila-asioiden hoitamiseksi.

Tutustu palveluihimme!

Kiinteistönvälitys

Meillä on kokemusta sekä asuntovälityksestä että toimitilavälityksestä.

Kiinteistöarviointi

Auktorisoituna kiinteistöarvioijana (AKA) tarjoamme alan parasta osaamista.

Kiinteistösijoitus ja -kehitys

Jos harkitset liike-, toimisto- tai teollisuustilan myyntiä, autamme mielellämme.

Kotisivut yrityksille: Mainostoimisto Kompassi